SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE centyl DNOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-05-28 meg

parametr, służący do opisu populacji lub rozkładu prawdopodobieństwa; kwantyl rzędu i/100 (gdzie i=1,2,3...99)

# 2007-05-28 0przemijanie

jednostka określająca prawidłowość i przbieg rozwoju somatycznego dziecka