SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE jeden XYx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-05-02 greenpoint

zaimek przymiotny znaczący tyle, co: jakiś, bliżej nieznany; pewien