SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE trr


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-05-16 greenpoint

wyraz, czasem powtarzany, naśladujący terkot czegoś