SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE czwartak NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-04-23 kamykst

dawniej: wiertel, wiardunek, feton;
1. średniowieczna jednostka masy, równa 1/4 grzywny lub 4 łutom;
2. monetarna jednostka obrachunkowa w dawnej Polsce

# 2013-04-15 kamykst

dawniej:
1. średniowieczna jednostka masy, równa 1/4 grzywny lub 4 łutom; wiertel, wiardunek, feton;
2. monetarna jednostka obrachunkowa w dawnej Polsce

# 2007-05-30 prokuratorowa

jednostka wagi, używana w Polsce i w Niemczech, inaczej feton lub wiadrunek