SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE aerob NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-03-10 koalar

organizm, najczęściej drobnoustrój, mogący żyć i rozwijać się jedynie w obecności tlenu atmosferycznego; aerobiont, tlenowiec, oksybiont

# 2005-03-10 _karka

organizmy, zwłaszcza drobnoustroje, mogące żyć i rozwijać się jedynie w obecności tlenu atmosferycznego; aerobionty