SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE rundi


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-06-16 scaevus

język z rodziny bantuidalnych, będący, obok francuskiego, językiem urzędowym w Burundi; kirundi