SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE knot NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2018-10-26 meg

1. nić paląca się w świecy albo taśma w lampie olejnej, naftowej;
2. sznurek używany przy wyrobie rdzeni odlewniczych; stoczek;
3. potocznie: małe dziecko;
4. potocznie: coś nieudanego;
5. przestarzałe: niedostateczna ocena w szkole;
6. dawniej: lont

# 2005-06-04 koalar

1. nić paląca się w świecy albo taśma w lampie olejnej, naftowej;
2. sznurek używany przy wyrobie rdzeni odlewniczych; stoczek;
3. pot. małe dziecko;
4. pot. coś nieudanego;
5. przestarz. niedostateczna ocena w szkole;
6. daw. lont

# 2005-06-04 niepowiemco

1.Nić paląca się w świecy
2.W technice - kilkumilimetrowy sznur pokryty woskiem