SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE tranzycja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-04-17 kamykst

1. zmiana prawidłowych nukleotydów w DNA na inne w ramach jednej grupy zasad azotowych;
2. przejście, rodzaj figury retorycznej organizującej wypowiedź; transitio

# 2007-10-18 sniezy

zmiana prawidłowych nukleotydów w DNA na inne w ramach jednej grupy zasad azotowych