SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kobziarz DNOq


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-11-19 greenpoint

osoba grająca na kobzie (również na dudach, gdyż kobzą zwyczajowo - niektórzy sądzą, że niepoprawnie - nazywa się dudy)