SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sec


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-04-26 vaxquis

skrót od: secans (czytany jako cały, odmienny wyraz)