SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Białogród nad Dniestrem


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2020-07-24 tevex

miasto na Ukrainie