SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE a zatem


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-01-03 m1k

książkowo:
1. spójnik przyłączający zdanie albo wyrażenie mu równoważne, przedstawiające skutek tego, o czym wcześniej była mowa albo wniosek wynikający z treści poprzedniego zdania; zatem, więc;
2. spójnik wprowadzający inne określenie tego, o czym wcześniej była mowa (np. Spotkałem go w czwartek, a zatem 3 dni temu.); czyli, innymi słowy;
3. partykuła wprowadzająca nawiązanie do wcześniejszego kontekstu lub sytuacji (np. Byłeś tam, a zatem wiesz, co czuję.); więc

# 2008-03-18 koalar

książkowo:
1. spójnik przyłączający zdanie albo wyrażenie mu równoważne, przedstawiające skutek tego, o czym wcześniej była mowa albo wniosek wynikający z treści poprzedniego zdania; zatem, więc;
2. spójnik wprowadzający inne określenie tego, o czym wcześniej była mowa (np. Spotkałem go w czwartek, a więc 3 dni temu.); czyli, innymi słowy;
3. partykuła wprowadzająca nawiązanie do wcześniejszego kontekstu lub sytuacji (np. Byłeś tam, a zatem wiesz, co czuję.); więc