SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE CAP


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-05-03 kamykst

[czytaj: kap] skrót z angielskiego: Common Agricultural Policy; Wspólna Polityka Rolna, jedna z głównych polityk Unii Europejskiej

# 2011-06-19 cooker0

(ang. Common Agricultural Policy) Wspólna Polityka Rolna, jedna z głównych polityk Unii Europejskiej