SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Aria ANTop


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-08 tevex

członek starożytnych koczowniczych plemion pasterskich, mówiących dialektami indoeuropejskimi, uznawanych dawniej za przodków wszystkich ludów indoeuropejskich; Arja