SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Ef


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-09-07 tevex

skrót od: List do Efezjan - jedna z ksiąg biblijnych, wchodząca w skład Nowego Testamentu

# 2011-06-30 niekiwi

skrót od: List św. Pawła do Efezjan