SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE POP


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-09 tevex

skrót od: Podstawowa Organizacja Partyjna - najmniejsza komórka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sprawującej władzę w Polsce Ludowej w latach 1948-1989