SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Mason NOTos


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2011-08-15 meg

nazwisko, np. James Mason

# 2011-08-15 tbomb

inaczej wolnomularz, członek loży masońskiej