SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE tamo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2011-02-17 meg

dawniej: tam

# 2011-02-17 szejejku

od słowa: tama, tu: jako zwrócenie do tamy