SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE uherczański XYbcx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-12-23 tevex

przymiotnik od: Uherce Mineralne

# 2010-12-23 meg

przymiotnik od: Kotlina Uherczańska