SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE konew AMZ


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-05-15 wendkarzyk

1. dawna jedostka objętości równa 5 garncom;
2. duże naczynie do przenoszenia i przechowywania płynów

# 2006-07-13 aramgedon

dawna jedostka objętości równa 5 garncom