SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE arianie a


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-10-12 tevex

grupa religijna działająca w Polscce w XVI i XVII wieku, odrzucająca zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną, domagająca się rozdziału Kościoła od państwa i reform społecznych; bracia polscy