SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE templum in antis


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-04-09 kamykst

z łaciny: świątynia z filarami, antyczna świątynia grecka w kształcie megaronu

# 2013-04-09 kamykst

antyczna świątynia grecka w kształcie megaronu