SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wigowie r


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-09-01 tevex

angielskie stronnictwo powstałe w XVII wieku, którego celem było popieranie supremacji parlamentu, przeciwstawianie się absolutyzmowi i zwalczanie torysów, od XIX wieku stronnictwo liberalne