SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE a nuże


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-12 tevex

wykrzyknik wyrażający ponaglenie do szybszego wykonywania czynności, np.: A nuże na wroga!; dalej, jazda, nuże