SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE konto UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-27 kocham_sweetmary

1. rachunek w księdze handlowej
2. rachunek w księgowości bankowej wykazujący stan pieniędzy klienta