SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE korzyć BEHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-09-21 tevex

1. rzadko: okazywać komuś swoją wyższość;
2. korzyć się - okazywać pokorę, uległość, niższość wobec kogoś

# 2006-01-19 koalar

korzyć się - kłaniać się w geście posłuszeństwa, poddania, niższości; ukazywać swe posłuszeństwo, niższość, podległość