SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kota MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-14 tevex

liczba oznaczająca na mapie wysokość punktu nad przyjętym punktem odniesienia; rzędna wysokości punktu

# 2003-08-31 szymek1

liczba oznaczająca na mapie wysokość punktu