SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE GIS


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-08 meg

1. skrót od: Główny Inspektorat Sanitarny - centralny urząd administracji rządowej, obsługujący Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalający ogólne kierunki działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2. skrót od: Geographic Information System - system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia oraz przetwarzania danych geograficznych;
3. skrót od: Gas Insulated Switchgear - rozdzielnica elektryczna, w której zastosowano gaz zamiast powietrza jako medium izolacyjne

# 2012-08-08 tevex

1. skrót od: Główny Inspektorat Sanitarny - centralny urząd administracji rządowej, obsługujący Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalający ogólne kierunki działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2. skrót od: Geographic Information System - system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia oraz przetwarzania danych geograficznych;
3. skrót od: Gas Insulated Switchgear – rozdzielnica elektryczna, w której zastosowano gaz zamiast powietrza jako medium izolacyjne