SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE personalizować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-10-08 tevex

1. dostosowywać coś (np. urządzenia, usługi, oferty) do potrzeb indywidualnego użytkownika, np. personalizować informacje;
2. trwale nanosić dane osobowe na dokument, np. personalizować paszport;
3. nadawać czemuś charakter osobisty, nastawiony na poszanowanie drugiej osoby, np. personalizować życie w rodzinie;
4. wiązać pewne fakty i problemy z daną osobą zamiast ujmować je ogólnie, np. personalizować obietnicę

# 2018-02-01 tevex

dostosowywać coś do własnych potrzeb