SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kół PSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-03-31 streaker

drąg o zaostrzonym końcu; żerdź

# 2003-09-13 jamajak

drąg o zaostrzonym końcu