SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kraj NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-10-30 greenpoint

1. określony obszar stanowiący całość państwową; państwo, ojczyzna,
2. jednostka podziału administracyjnego w państwach o ustroju federacyjnym,
3. okolice, kraina, strony,
4. przestarzale: kraniec, skraj, krawędź, brzeg; * forma dopełniacza l.poj. "kraja" możliwa tylko w przysłowiu "moja chata z kraja" - to mnie nie dotyczy, to nie mój problem

# 2005-05-25 meg

1. określony obszar stanowiący całość państwową; państwo, ojczyzna,
2. jednostka podziału administracyjnego w państwach o ustroju federacyjnym,
3. okolice, kraina, strony,
4. przestarz.: kraniec, skraj, krawędź, brzeg

# 2005-05-24 micking

pojęcie prawno-polit. określające jednostki terytorialno-adm. w różnych państwach, zwł. w Federacji Ros. i państwach o ustroju federacyjnym