SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kras NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-04-22 jaskiniar

1. proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne;
2. charakterystyczna rzeźba terenu, formy morfologiczne powierzchniowe i podziemne związane z procesem krasowienia