SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Neper NOTos


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2020-08-27 tevex

1. nazwisko;
2. liczba Nepera - podstawa logarytmu naturalnego; liczba Eulera