SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE krętek PSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-06-02 nxt2u

typ bakterii o podłużnych, silnie skręconych kształtach; spirochet