SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE moyamoya


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-03-29 tevex

zespół moyamoya, choroba moyamoya - postępujący zanik tętnic kręgowych, szyjnych i wewnątrzczaszkowych, który doprowadza do niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego