SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE swot NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-06-23 tevex

[czytaj: słot] rodzaj analizy planowanego przedsięwzięcia w podziale na cztery główne obszary: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia