SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE diol DNQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-11-30 tevex

alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe