SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE krzepnąć BHIejv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-05-07 wendkarzyk

1. przechodzić ze stanu ciekłego w stały;
2. stawać się krzepkim, mocnym

# 2010-05-07 wendkarzyk

1. przechodzić ze stanu ciekłego w stały;
2. stawać się krzepkim, mocny