SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kul DNQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-10-25 tevex

1. dawna rosyjska miara ciał sypkich;
2. regionalnie:
a) część niektórych sieci rybackich, gromadząca złowione ryby;
b) wiązka słomy, siana