SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE magistratus NOTos


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-01-11 tevex

w starożytnym Rzymie: urzędnik o najwyższych uprawnieniach, zwierzchnik innych władz; magistrat