SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE azyl DNQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-04-30 bajerant

1. schronienie udzielane przez państwo cudzoziemcowi prześladowanemu na terenie innego państwa;
2. przenośnie: schronienie, miejsce bezpiecznego pobytu