SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE otentegować BEHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-12-20 tevex

żartobliwie: wykonać jakąś czynność wyrażaną czasownikiem z prefiksem o-, np. oprawić, ofoliować