SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE babiakowski XYbcxy


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-09-06 koalar

przymiotnik od: Babiak; babiacki

# 2005-09-06 micking

przymiotnik od: Babiak, babiacki