SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kultura MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-10-17 tevex

1. umiejętność obcowania z ludźmi, zachowania się odpowiednio do sytuacji; kulturalność, ogłada, takt, obycie;
2. materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory;
3. społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy;
4. odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie;
5. w biologii: sztuczna hodowla komórek, tkanek lub mikroorganizmów na pożywkach;
6. w biologii: drobnoustroje wyhodowane na pożywce;
7. w rolnictwie: uprawa roli poprzez stosowanie różnych zabiegów agrotechnicznych; agrokultura;
8. w rolnictwie: hodowla i uprawa roślin; agrokultura;
9. w rolnictwie: roślina uprawiana na pewnym obszarze w celach użytkowych;
10. w rolnictwie: teren uprawy tej rośliny

# 2011-12-19 meg

1. umiejętność obcowania z ludźmi; ogłada; obycie;
2. materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory;
3. społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy;
4. odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie;
5. sztuczna hodowla komórek, tkanek lub mikroorganizmów na pożywkach;
6. uprawa roli poprzez stosowanie różnych zabiegów agrotechnicznych

# 2011-12-18 plushak90

1. materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory;
2. społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy;
3. odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie
4. wyselekcjonowany szczep lub gatunek bakterii

# 2011-12-18 progamer7777

1. materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory;
2. społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy;
3. odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie