SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE opytywać BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-06-11 tevex

dawniej: zadawać komuś szereg pytań; wypytywać