SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE baca AMNTo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-04-25 jaskiniar

góral kierujący wypasem stada owiec na górskich pastwiskach; starszy wiekiem i doświadczeniem pasterz; w czasie wypasu, na hali zajmuje się głównie wyrobem sera