SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE litostratygrafia ANnp


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-06-18 tevex

metoda klasyfikacji i identyfikacji utworów geologicznych, stosowana w stratygrafii