SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE autowizerunek RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-07-27 tevex

sposób, w jaki dana osoba postrzega i przedstawia samego siebie