SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE lada MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-07-13 edgemoon

stół oddzielający kupującego od sprzedawcy; kontuar