SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE lasek RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-20 djkoalar

mały las

# 2005-08-11 tressilian

zdobnienie od las, mały las